MBA.Trần Hùng Thiện

Ông Trần Hùng Thiện hiện là Giám đốc Điều hành công ty nghiên cứu thị trường GCOMM chuyên cung cấp các giải pháp NCTT cho hệ thống bán lẻ, người tiêu dùng, người mua sắm và nghiên cứu tiếp thị.

Với hơn 13 năm kinh nghiệm trong linh vực nghiên cứu thị trường, Thiện có kiến thức rộng cho các loại hình nghiên cứu khác nhau qua các khâu khác nhau.