MBA. La Kiến Mỹ (Anthony Mỹ)

MBA La Kiến Mỹ tên thường gọi là Anthony Mỹ. Ông hiện đang là một trong những chuyên gia đào tạo doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Ông có hơn 18 năm kinh nghiệm làm công tác Quản trị nguồn nhân lực tại các công ty đa quốc gia như Acer Corporation, P&O Nedlloy, Equatorial 5-star Hotel, International Language Acedamy, VUS-ETSC, Tovecan Corp,... và trên 9 năm kinh nghiệm làm công tác đào tạo doanh nghiệp về các kỹ năng Quản lý & lãnh đạo, Quản trị nguồn nhân lực và một số kỹ năng mềm cần thiết để làm tốt công việc.

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

Tham gia đào tạo các kỹ năng tiêu biểu như: 

 • Nghệ thuật lãnh đạo
 • Kỹ năng quản lý con người
 • Phân tích & thiết kế công việc
 •  Hoạch định nguồn nhân lực
 • Đào tạo & phát triển
 • Đánh giá kết quả công việc
 • Tạo động lực làm việc
 • Chăm sóc khách hàng
 • Nghệ thuật gây ảnh hưởng
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề & ra quyết định
 • Hoạch định và kiểm soát công việc
 • Quản lý thời gian

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

 • Nguyên là giảng viên của Dự án Business Edge (BE) – một dự án do Tổ chức Tài chính Thế giới (IFC) tài trợ nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cải tiến kỹ năng quản lý và lãnh đạo DN.
 • Trên 18 năm kinh nghiệm làm công tác Quản trị nguồn nhân lực tại các công ty đa quốc gia như Acer Corporation, P&O Nedlloy, Equatorial 5-star Hotel, International Language Acedamy, VUS-ETSC, Tovecan Corp.,…
 • Trên 9 năm kinh nghiệm làm công tác đào tạo doanh nghiệp về các kỹ năng Quản lý & lãnh đạo, Quản trị nguồn nhân lực và một số kỹ năng mềm cần thiết để làm tốt công việc.
 • Hợp tác đào tạo cho: Tập đoàn Vietnam Airlines, Tập đoàn Hòa Bình, Tập đoàn Bảo Minh, Tập đoàn Saigon Tourist, Tập đoàn Thiên Long, Tập đoàn ANOVA, Tập đoàn Petrolimex, Vietnam Air Caterer, Renesas, HMM, CPF, CASUCO, BTM, TNS, TTHNTC Đại Hỹ Palace,…
 • Giảng viên thỉnh giảng Khoa đào tạo quốc tế trường Đại học Ngân hàng TP. HCM.