KHÓA ĐÀO TẠO “QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ”

Đồng hành cùng với doanh nghiệp , Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT xin giới thiệu khóa đào tạo:

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ

-o0o-

 • Đối tượng:

  • Các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp;
  • Phụ trách các đơn vị/bộ phận trực thuộc;
  • Phụ trách tài chính - kế toán và chuyên viên Tài chính-Kế toán.
 • Mục tiêu:

  • Sau khi kết thúc khóa học Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính, học viên có thể:
  1. Hiểu được tình hình hoạt động của một đơn vị nói chung nhìn dưới góc độ tài chính, khởi điểm từ các báo cáo tài chính (financial statement).
  2. Hiểu và lập báo cáo dòng tiền (cash flows), báo cáo nguồn tiền và sử dụng tiền, một vấn đề “sinh tử” của hoạt động doanh nghiệp.
  3. Phân tích các chỉ tiêu/hệ số tài chính chủ yếu (key financial ratio).
  4. Lập và sử dụng một kế hoạch tiền mặt (cash budget) hằng tháng/quý.
  5. Thực hành trên bảng tính Excel.

  Quản trị chi phí thuộc về lĩnh vực quản lý, khóa học cung cấp các phương pháp để ra quyết định quản lý trong thực tế: từ việc tổ chức sản xuất, tiếp thị và bán hàng, cho đến dự báo chi phí (cost forecasting). Hiểu được vài trò quản lý/nhu cầu Vốn lưu động và kế hoạch ngân sách (master budget).

  • Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:
  1. Giải thích tại sao kế toán nói chung là cần thiết cho các nhà hoạch định và quản lý; mô tả phương cách sử dụng thông tin kế toán trong quản lý; Xác định các xu hướng hiện tại trong kế toán quản trị;
  2. Phân biệt trong tổ chức và sử dụng thông tin giữa kế toán tài chínhkế toán quản trị;
  3. Phân tích chi phí từ xếp loại theo nội dung chi phí (kế toán tài chính) sang xếp loại theo hành vi chi phí (kế toán quản trị);
  4. Dự báo chi phí theo các phương pháp [hướng dẫn thực hành trên bảng tính Excel];
  5. Hiểu biết về mô hình Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận (CVP: Cost-Volume-Profits);
  6. Tính toán và ứng dụng Điểm hòa vốn (BEP: Break-Even Point) trong quyết định kinh doanh;
  7. Hiểu được vai trò quản lý nhu cầu vốn lưu động và kế hoạch ngân sách (master budget)

  Phương châm và phương pháp:

  • Ngôn ngữ sử dụng trên lớp là đơn giản, đời thường, không hàn lâm, học thuật. Theo đó, trong từng buổi học, giảng viên sẽ giới thiệu ngắn gọn những cốt lõi của cơ sở lý thuyết, gợi ý thảo luận và thực hành những bài tập tình huống nhỏ tại lớp.
  • Những nội dung có tính chất khái niệm, dù vẫn chuẩn bị slides, học viên tự đọc thay vì mất thời gian diễn giảng trên lớp.
  • Các bài giảng được chuyển trước cho học viên (hard copy hoặc/và files). Học viên cần phải đọc trước khi đến lớp và dùng chúng để theo dõi bài giảng và ghi chú trên lớp khi cần.
  • Khóa học mang tính tương tác cao; Theo đó, giảng viên đóng vai trò như một người hướng dẫn (Instructor) tóm tắt lý thuyết, gợi ý tranh luận và thực hành các tình huống trên lớp;
  • Khóa học khuyến khích các học viên mang vào lớp những vấn đề thực tế đang phải đối mặt để thảo luận, làm rõ sự nối kết giữa lý thuyết và thực hành;
  • Nhiều bài toán được hướng dẫn trực tiếp trên Excel (Học viên có thể mang theo laptop để thực hành tại lớp).

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

STT

NỘI DUNG

Số buổi

I

ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÀO TÀI CHÍNH

03

01

Diễn giải các báo cáo tài chính    (*)

§  Hoạt động doanh nghiệp và báo cáo tài chính

§  Đặc điểm và những hạn chế của báo cáo tài chính khi sử dụng trong phân tích

01

02

Báo cáo dòng tiền

§  Tổng quát về dòng tiền

§  Báo cáo nguồn tiền và sử dụng tiền

§  Báo cáo dòng tiền theo phương pháp gián tiếp

§  Hướng dẫn và chuyển giao file excel

01

03

Phân tích hệ số tài chính

§  Hiệu quả sử dụng vốn/quản lý tài sản

§  Hệ số thanh toán ngắn hạn và vốn lưu động

§  Khả năng sinh lời

§  Hướng dẫn và chuyển giao file excel

01

II/

QUẢN TRỊ CHI PHÍ

03

 

 

1

Giới thiệu:

-      Vai trò kế toán quản trị (KTQT);

-      Phân biệt chức năng với kế toán tài chính (KTTC).

Phân tích và dự báo chi phí:

-      Phân tích chi phí từ nội dung chi phí (KTTC) sang hành vi chi phí (KTQT);

-      Dự báo chi phí;

-       Hướng dẫn thực hành trên Excel.

 

 

01

2

Điểm hòa vốn và quan hệ Chi phí-Khối lượng-Lợi nhuận:

-      Tính toán và áp dụng ra quyết định với điểm hòa vốn;

-      Mô hình Chi phí-Khối lượng-Lợi nhuận (CVP) và ứng dụng;

-       Thực hành “phản xạ” trên lớp với các tình huống thực tế.

01

3

Quản trị tiền mặt

-      Vai trò/nhu cầu vốn lưu động;

-      Quản trị dòng tiền;

-      Kế hoạch ngân sách (tháng, quý)

-      Hướng dẫn và chuyển giao file Excel để áp dụng tại đơn vị.

01

 

Tổng cộng

06

(*) Case study: Dùng báo cáo tài chính của chính công ty được đào tạo hoặc các công ty niêm yết thực tế cùng ngành để minh họa bài giảng.

 

 

Giảng viên: TS. Nguyễn Tấn Bình

 + Giáo dục

    - DBA, CalSounthern University, 2007.

   - Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright - FETP, 1999.

+ Hoạt động giảng dạy

  - Chương trình GD Kinh tế Fulbright/FETP, từ 8/2001 – 2017;

  - Đại học Bách khoa Tp.HCM (thỉnh giảng), từ 8/2005 – nay;

  - Cao học Việt – Bỉ, từ năm 2006 – 2011;

  - EMBA/PGSM (Paris Graduate School of Management), liên kết với ĐHQG HCMC, từ 2013 – nay;

  - MBA Đại học Andrews (Hoa Kỳ), liên kết với ĐHQG HCMC, từ 2015 – nay;

  - MBA tại Đại học FPT từ 2017 – nay;

+ Các hoạt động khác

  - Kế toán trưởng tại một Công ty Nhà nước (1986 - 1989); Giám đốc tại một Công ty Nhà nước (1989 - 2003);

  - Từ năm 1997: tham gia giảng dạy các khoá đào tạo kế toán trưởng, kiểm toán viên (Chứng chỉ Bộ Tài chính), các Khoá Phân tích Tài chính và Thẩm định Dự án cho các Sở/ Ngành, Bộ, Viện, Trường Đại học, HOSE, các khóa CFO, CEO tại Tp.HCM, Hà Nội và các tỉnh phía Nam.

  - Phó Viện trưởng Leadman (từ 2010 - 2016), (Viện Nghiên cứu khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp) thuộc HUBA (Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố HCM);

  - Viện trưởng Leadman (từ 2016 – nay), UV Ban chấp hành HUBA.

  - Dẫn chương trình (MC) cho kênh truyền hình FBNC (chuyên mục: Nẻo đường tài chính; www/youtube/nẻo đường tài chính).

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
Khai giảng lúc 08h00 ngày 23/5/2019 tại TP.Đà Nẵng Khoá học trong 3 ngày (23-25/5/2019), Bắt đầu lúc 8h00 ngày 23/5/2019 3.000.000 VNĐ 2.700.000 VNĐ
Ghi chú:
Thời lượng: 06 buổi
Giờ học: Sáng từ 08h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG