KHÓA ĐÀO TẠO" KỸ NĂNG PHỎNG VẤN-TUYỂN DỤNG & THIẾT KẾ CÔNG VIỆC"

 

Với sứ mệnh đào tạo Doanh nhân Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT xin giới thiệu khóa đào tạo:

KỸ NĂNG PHỎNG VẤN-TUYỂN DỤNG VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC

-o0o-

 

Đối tượng học viên

  • Lãnh đạo, Quản lý
  • Phòng/Ban bộ phận nhân sự.

Mục tiêu:

Sau khóa học này, học viên có thể:

  • Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phỏng vấn tuyển dụng
  • Hiểu và có thể vận dụng các phương pháp phỏng vấn hiệu quả và chuyên nghiệp.
  • Biết cách thực hiện các cuộc phỏng vấn & đánh giá ứng viên khoa học và khách quan;
  • Cải thiện các kỹ năng bổ trợ cần thiết và biết cách làm chủ cả tiến trình phỏng vấn tuyển dụng.
  • Nắm được quy trình thiết kế công việc
  • Xác lập được mục tiêu công việc
  • Xác lập được tiêu chí hoàn thành công việc
  • Các lập được tiêu chí năng lực để đàm nhiệm công việc

Phương châm và phương pháp:

Trên tinh thần lấy người học làm trung tâm, nỗ lực của học viên sẽ đóng vai trò quyết định, giảng viên là những người hướng dẫn

Theo đó, trong từng buổi học, giảng viên sẽ giới thiệu ngắn gọn những cốt lõi của cơ sở lý thuyết, gợi ý thảo luận và thực hành những tình huống nhỏ tại lớp.

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

STT

Nội dung

Số buổi

01

KỸ NĂNG PHỎNG VẤN VÀ TUYỂN DỤNG

§  Nhân thức nền tảng về kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

§  Chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn tuyển dụng

§  Phỏng vấn tuyển dụng hiệu quả:

- Cảm tính trong phỏng vấn những sai lầm cần tránh

- Phương pháp xây dựng câu hỏi phỏng vấn ứng viên

- Thực hiện việc phỏng vấn ứng viên bằng câu hỏi

-  Thương lượng tiền lương và đãi ngộ

- Ra quyết định tuyển dụng

§  Kỹ năng bổ trợ  trong phỏng vấn

02

02

THIẾT KẾ CÔNG VIỆC

§  Xác lập khái niệm cơ bản: Đúng người đúng việc, công việc, vị trí, trách nhiệm, nhiệm vụ

§  Những thông tin liên quan đến công việc

§  Giới thiệu một vài mô hình tổ chức chuẩn mực: tập quyền và phân quyền

§  Quy trình thiết kế CV

§  Xác lập mục tiêu công việc;  Quy trình làm việc;  Mô tả công việc

§  Xác lập tiêu chí hoàn thành công việc; Xác lập tiêu chí năng lực để đảm nhiệm công việc

§  Xác lập tiêu chí năng lực để đảm nhiệm công việc;  Lập hồ sơ công việc

Phương pháp tạo sức hút và tạo “đất “ cho nhân viên giỏi “dụng võ”

02

 

Tổng cộng

04

 

Giảng viên: MBA. Nguyễn Duy Kha - Giám đốc kinh doanh IC Pharma, Giám đốc chi nhánh American Standard,  Giám đốc kinh doanh quốc gia Fonterra Brands Vietnam

 

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
08H00 ngày 20/4/2019 tại TP.Pleiku Khóa học trong 02 ngày (ngày 20-21/4/2019, Bắt đầu lúc 8h00 ngày20/04/2019 2.000.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú:
Thời lượng: 04 buổi
Giờ học: Sáng 8h00 -11h00, chiều từ 13h30 – 16h30
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG