kHÓA ĐÀO TẠO "KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH KẾ HOẠCH VẬT TƯ"

              Sản xuất là một trong những phân hệ chính của doanh nghiệp sản xuất và cung cấp dịch vụ, thu hút 70 – 80% lực lượng lao động của doanh nghiệp. Sản xuất trực tiếp tạo ra hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho thị trường, là nguồn gốc tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tạo ra sự tăng trưởng cho nên kinh tế quốc dân và thúc đẩy xã hội phát triển. Cùng với chức năng Marketing và chức năng tài chính nó tạo ra “cái kiềng doanh nghiệp”, mà mỗi chức năng đó là một cái chân. Hoạch định vật tư là một hoạt động quan trọng trong “chân kiềng sản xuất”. Nó là một hoạt động quản lý chuỗi cung ứng, là quá trình nhiều bước được sử dụng để tạo ra những dự báo đáng tin cậy. Hoạch định vật tư có hiệu quả giúp cải thiện tính chính xác của các dự báo doanh thu, điều chỉnh mức hàng tồn kho và tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng với doanh nghiệp, Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT xin giới thiệu khóa đào tạo:

KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH VẬT TƯ

Đối tượng:

 • Khóa học được thiết kế cho các cấp Quản lý vật tư
 • Thủ kho, Kế toán kho.
 • Những người dự định bố trí làm việc trong Bộ phận quản lý vật tư.

Phương pháp đào tạo: Học viên là trung tâm – Lý thuyết là nền tảng - Thảo luận là phương cách tìm ra giải pháp cho các tình huống trong kinh doanh.

Thời lượng học : Khoá học trong 4 buổi, học vào ngày thứ bảy và chủ nhật (Sáng từ 8h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30)

Khai giảng : Lúc 08h00 ngày 07/12/2019 ( Học trong 2 ngày 07-08/12/2019)

Địa điểm học: Hội trường SUNRIRES, 45 – 47 Lê Quý Đồn, TP. Đà Nẵng

Học phí : 2.200.000đ/học viên (Học phí đã bao gồm tài liệu, học cụ, tea break)

(Đăng ký theo nhóm 03 người giảm 10% học phí)

Chứng chỉ tốt nghiệp: Do PMT cấp

Nội dung chương trình và Ban giảng viên (Vui lòng xem phần đính kèm)

Đăng ký: Xin vui lòng đăng ký với PMT, 28/24 Văn Cao – Tp. Đà Nẵng

                        Tel: 0236. 3827789/ 0905 181 328  Ms. Hằng/  0914.136.799  –, Fax: 236. 3827757,

Email: pmt@pmt.edu.vn, Web: http://www.pmt.edu.vn

Mục tiêu:

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, khái niệm và kỹ thuật cần thiết để hoạch định kế hoạch cung ứng vật tư phục vụ sản xuất trong Doanh nghiệp . Vào cuối khóa học, học viên có thể:

 • Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của người quản lý vật tư chuyên nghiệp ;
 • Nắm vững khái niệm chuỗi cung ứng hàng hóa;
 • Biết cách tổ chức bộ phận quản lý vật tư.
 • Biết cách tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn nhà cung ứng.

Nắm vững các quy trình Hoạch định kế hoạch vật tư và công thức tính toán nhu cầu vật tư BOM theo MRP.

 • Biết phương pháp xác định thời điểm mua vật tư theo mô hình: the basic economic order quality model ( EOQ). .
 • Khái niệm JIT, Cross docking trong quản lý vật tư.
 • Biết tổ chức và sử dụng ,ghi chép các biểu mẫu, sổ sách và thông tin trong quản lý vật tư.
 • Hiểu rõ công tác quản trị tồn kho và quản lý nhân viên hoàn thành công việc có hiệu quả.

BÀI HỌC

NỘI DUNG CHÍNH

KẾT QUẢ

1.    

Vai trò vị trí và nhiệm vụ cùa Bộ phận quản lý Vật tư

·        Vai trò - nhiệm vụ và tiêu chuẩn người làm công tác Quản lý Vật tư.

·        Vị trí bộ phận QLVT trong chuỗi cung ứng hàng hóa.

·        Tổ chức bố trí nhân sự Bộ phận quản lý Vật tư.

 

·        Biết rõ nhiệm vụ của quản lý vật tư trong chuỗi cung ứng hàng hóa

·        Biết tính toán nhu cầu, tổ chức  bố trí nhân sự bộ phận quản lý Vật tư.

 

2.    

Quy trình

hoạch định vật tư sản xuất

·        Quy trình hoạch định vật tư  MRP.

·        Công thức BOM để tính toán nhu cầu vật tư theo Lệnh sản xuất.

·        Dự báo nhu cầu vật tư sản xuất.

·        Đánh giá, lựa chọn nhà cung ứng.

·        Quy trình mua hàng.

·        Thủ tục mua vật tư - kiểm nghiệm - nhập kho.

 

·        Nắm vững MRP trong hoạch định vật tư.

·        Biết lập tiêu chí đánh giá, lựa chọn và quản lý nhà cung ứng.

·        Biết cách dự báo nhu cầu vật tư sản xuất để chuẩn bị cung ứng.

·        Thực hiện quy trình thủ tục cung ứng vật tư cho sản xuất.

3.    

Hệ thống sổ sách ghi chép, thông tin trong quản trị kho vật tư

·        Hệ thống biểu mẫu, sồ sách theo dõi và quản lý hàng hóa N-X-T.

·        Hệ thống các báo cáo, thông tin  về hoạt động và quản lý hàng hóa trong kho.

·        Biết cách ghi chép biểu mẫu, sổ sách trong quản lý vật tư.

·        Biết sử dụng hệ thống phần mềm, thông tin phục vụ công tác quản lý vật tư.

 

4.    

Quản trị tồn kho và đảm bảo an toàn kho bãi

·        Quản trị tồn kho.

·        Xác định lượng mua, số lần mua vật tư tối ưu theo EOQ

·        Khái niệm JIT, Crossdocking trong cung ứng vật tư sản xuất.

·        Biết cách quản trị vật tư, hàng hóa tồn kho theo phương pháp ABC.

·        Biết sử dụng mô hình EOQ để đặt mua vật tư tối ưu.

MBA. Đào Hoài Bắc

 • Giám đốc nhân sự Công ty BITIS
 • Giám đốc nhân sự Công ty dệt may Thành Công
 • PTGĐ Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành
 • PTGĐ Công ty CP thương mại thủy sản NACIFISH

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
08h00 ngày 07/12/2019 tại TP. Đà Nẵng Khoá học trong 2 ngày (07- 08/12/2019), Bắt đầu lúc 8h00 ngày 07/12/2019 2.200.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú:
Thời lượng: 04 buổi
Giờ học: Sáng từ 08h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG