KHÓA ĐÀO TẠO "GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - CEO" Tại TP Đà Nẵng ngày 27/03/2021, tại TP Quy Nhơn ngày 20/03/2021

Trước vận hội thời cơ và thách thức của doanh nghiệp Việt Nam trong việc hội nhập và phát triển, trước sức ép về hiệu quả, hiệu suất, chất lượng trong tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu, … và đặc biệt CEO thời 4.0  thì không thể không đề cập đến vị trí vô cùng quan trọng “Giám đốc điều hành – Chief Executive Officer – CEO”.

CEO là trung tâm của tổ chức của hoạt động và là nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp.

Hòa vào sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực cấp cao cho doanh nghiệp Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT xin giới thiệu khóa đào tạo :

 

 • Mục tiêu:

           - Nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của một CEO chuyên nghiệp đối với Doanh nghiệp.

           - Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CEO cần phải có, đồng thời hướng tới sự hoàn hảo trong phương pháp quản lý và điều hành Doanh nghiệp.

           - Hiểu và nắm bắt được phương pháp “Tư duy hệ thống và tư duy sáng tạo” để ứng dụng trong hoạt động quản lý từ khâu thiết lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và cải tiến quy tình hoạt động kinh doanh.

           - Giúp các CEO hoạch định chiến lược kinh doanh và tăng cường tầm nhìn tạo thêm động lực, kỹ năng giải quyết các vấn đề trong bối cảnh nền kinh tế đang hội nhâp.

          - Nắm được những kiến thức nền tảng trong nhiều lĩnh vực và trên nhiều khía cạnh quản lý và điều hành khác nhau mà một CEO cần phải có.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – CEO

CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG

THỜI LƯỢNG (Buổi)

 

Bàn tròn coffee trao đổi cùng với chuyên gia Phan Minh Cường

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THỜI COVID  

Tham gia miễn phí

Từ  18h00 – 20h30 ngày 26/3/2021

I.

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

Phát triển tư tưởng nhà quản lý

-          Sự chuyển tiếp từ vai trò quản lý sang vai trò lãnh đạo

-          Xây dựng niềm tin và sự tín nhiệm;  Trí tuệ cảm xúc

-          Định vị bản thâm để thành công

Quản trị bản thân

-          Trở thành một người có tầm ảnh hưởng

-          Giao tiếp một cách hiệu quả; 

-          Năng suất cá nhân

-          Tự phát triển bản thân

Quản trị các cá nhân

-          Ủy  thác với sự tin tưởng

-          Đưa ra lời phản hồi hiệu quả

-          Phát triển nhân tài

Quản trị đội ngũ

-          Dẫn dắt đội ngũ

-          Thúc đẩy sự sáng tạo

-          Tuyển chọn và giữ chân những nhân viên xuất sắc

Quản trị công việc kinh doanh

-          Chiến lược kinh doanh

-          Làm chủ những công cụ tài chính

-          Phát triển một giải pháp đề xuất kinh doanh

04

 

 

 

 

 

II.

HOẠCH ĐỊNH  CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

-          Câu chuyện thực tiễn về các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam

-          Khái niệm về chiến lược doanh nghiệp

-          Tầm quan trọng của chiến lược doanh nghiệp

-          Hiệu quả của một chiến lược doanh nghiệp

-          Quy trình hoạch định chiến lược doanh nghiệp

-          6 câu hỏi cần phải trả lời khi định hướng chiến lược doanh nghiệp

-          Ứng dụng mô hình phân tích SWOT để hoạch định chiến lược hiệu quả

-          Ứng dụng mô hình phân tích SWAT để hoạch định chiến lược hiệu quả

-          Cách thức hoạch định chiến lược theo 3 cấp độ: Cấp công ty, cấp đơn vị kinh doanh, cấp chức năng.

-          Thực hành về hoạch định chiến lược phù hợp với quy mô doanh nghiệp Việt Nam và tình hình kinh tế hiện nay

-          Thảo luận và trao đổi thực tiễn về hoạch định chiến lược của doanh nghiệp tại Việt Nam.     

 

 

 

 

 

 

04

 

III.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TY

Tổng quan về quản lý và  hệ thống quản lý

-          Công việc của nhà quản lý

+ Bốn trụ cột của một doanh nghiệp

+ Hai phương pháp quản lý: MBO và MBP

+ Tư duy Hệ thống – Một yêu cầu cần có ở nhà quản lý để quản lý hệ thống

-          Mô hình hệ thống quản lý doanh nghiệp

+ Cấu trúc các hệ thống con trong Hệ thống quản lý doanh nghiệp

+ Quản lý “Hệ thống quản lý doanh nghiệp”

+ Một Hệ thống quản lý doanh nghiệp hoạt động như thế nào là tốt?

-          Mô hình xây dựng Hệ thống quản tri công ty

Thiết kế hệ thống quản lý

-          Sử dụng sơ đồ chức năng

-          Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống

-          Đặc tả các sản phẩm đầu ra của hệ thống

-          Thiết lập cấu trúc bộ máy tổ chức

-          Xây dựng cơ chế vận hành hệ thống

-          Xác định các yếu tố đầu vào cần thiết

-          Quy trình thiết kế Hệ thống quản lý

Vận hành hệ thống quản lý

-          Điều hành hệ thống quản lý

-          Phối kết hợp trong hệ thống quản lý doanh nghiệp

-          Kiểm soát hệ thống quản lý doanh nghiệp

-          Bảo trì và nâng cấp hệ thống quản lý doanh nghiệp

-          Xác định yêu cầu tái cấu trúc Hệ thống

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

 

Xây dựng, phát triển và quản trị nguồn nhân lực để tái cấu trúc doanh nghiệp 4.0 thành công.

-          Nguồn nhân lực Việt Nam chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

-          Yêu cầu của Khách hàng trong cuộc cách mạng 4.0

-          Tìm hiếu quá trình xây dựng năng lực làm việc 4.0

-          Vài trò của người Lãnh đạo.

-          Quản lý 4.0; CHRO thời 4.0: Cơ hội hay thách thức

-          Nhân sự trong tổ chức 4.0 cần những kỹ năng gì?

Hoạch định chiến lược nguồn nhân lự

-          Quan niệm về chiến lược;  Chiến lược nguồn nhân lực là gì?

-          Các yếu tố tác động đến chiến lược nguồn nhân lực 

-          Các mục tiêu chủ yếu của chiến lược nguồn nhân lực

-          Quy trình hoạch định chiến lược nguồn nhân lực

-          Mối quan hệ giữa chiên lược nguồn nhân lực  và chiến lược kinh doanh

-          Dự báo nhu cầu nhân sự;  Phân tích SWOT tình hình nguồn nhân lực

-          Cân đối cung cầu nguồn nhân lực;

-          Định mức lao động;

-          Hoạch định nguồn nhân lực

Tuyển dụng nhân sự

-          Quy trình tuyển dụng;   Chính sách tuyển dụng

-          Tìm kiểm ứng viên;  Đánh giá ứng viên; Phỏng vấn tuyển chọn

               ·          Cách đặt câu hỏi; Nên làm gì khi phỏng vấn;  Trắc nghiệm;  Thẩm tra hồ sơ

               ·          Kết thúc phỏng vấn;  Hoàn tất quá trình tuyển dụng;  Hướng dẫn hội nhập

               ·          Đánh gía kết quả tuyển dụng;

Cơ cấu tổ chức, bố trí và sử dụng nhân sự

-          Các yêu cầu đối với một cơ cấu tổ chức quản trị tối ưu

-          Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức quản trị;

-          Các bộ phận và các cấp trong cơ cấu tổ chức

-          Các mô hình cơ cấu tổ chức thông dụng;

-          Nội dung và nguyên tắc bố trí và sử dụng nhân sự.

-          Tái cơ cấu doanh nghiệp là gì?  Tái cơ cấu nhân sự: Cân nhắc?

-          Quản trị nhân tài của doanh nghiệp;

-          Môi trường thu hút – Đào tạo nhân tài

-          Tính cộng hưởng thành tích; Lãnh đạo và quản trị nhân tài

-          Quản trị tri thức để đào tạo nhân tài

 

 

 

 

 

 

04

V.

QUẢN TRỊ MARKETING

Marketing là gì? Phân biệt một số khái niệm cơ bản trong marketing: PR, Branding, Markting, Sale, …

Phân đoạn thị trường mục tiêu, phân khúc thị trường hiệu quả và định vị

-          Khách hàng

-          Phân tích SWOT

-          Xác định mục tiêu Marketing

-          Kỹ năng đọc hiểu một bản Marketing Rearch

Các mô hình trong Marketing

-          SAVE,  $P, 7PS

-          Ứng dụng với từng giai đoạn, với từng công ty của anh/chị

02

 

VI.

DIGITAL MARKETING

v  Digital marketing – Hiểu thế nào cho đúng?

v  Nền tảng Digital marketing

v  OMNI channel

Một số công cụ/ kênh phổ biến trong Digital marketing

 

02

 

 

VII.

CÁCH ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

v   Diễn giải các báo cáo tài chính  

-          Hoạt động doanh nghiệp và báo cáo tài chính

-          Đặc điểm và những hạn chế của báo cáo tài chính khi sử dụng trong phân tích

v   Báo cáo dòng tiền

-          Tổng quát về dòng tiền;   Báo cáo nguồn tiền và sử dụng tiền

-          Báo cáo dòng tiền theo phương pháp gián tiếp

Phân tích hệ số tài chính

-          Hiệu quả sử dụng vốn/quản lý tài sản

-          Hệ số thanh toán ngắn hạn và vốn lưu động;   Khả năng sinh lời

Phân tích vốn lưu động

-          Xác định vốn lưu động hoạt động (non-cash working capital)

-          Xác định nhu cầu vốn lưu động

-          Hướng dẫn, chuyển giao file Excel lập kế hoạch tiền mặt (tháng, quý).

 

 

04

VIII.

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN – THƯƠNG LƯỢNG TRONG KINH DOANH

Khái quát đàm phán – Thương lượng trong kinh doanh

-          Tầm quan trọng của đàm phán; bản chất của quá trình đàm phán

-          Các nguyên tắc cơ bản của đàm phán

-          Những sai lầm thường mắc phải của nhà đàm phán

Tiến trình đàm phán thương lượng

-          Giai đoạn chuẩn bị;  Giai đoạn tiếp xúc

-          Giai đoạn đàm phán;  Giai đoạn kết thúc

-           Giai đoạn thưc  thi hợp đồng và rút kinh nghiệm

Các kiểu chiến lược trong đàm phán thương lượng

-          Các kiểu đàm phán

                                              ·          Đàm phán kiểu mềm;  Đàm phán kiểu cứng

                                              ·          Đàm phán kiểu nguyên tắc

-          Kỹ thuật đột phá thế gang; 

-          Kỹ năng thuyết phục – Thực hành

Các kỹ năng  bổ trợ

-          Kỹ năng lắng nghe;  Kỹ năng đặt và trả lời câu hỏi

-          Kỹ năng quản lý cảm xúc;  Kỹ năng thuyết phục

-          Kỹ thuật nhận và đưa ra nhượng bộ;  Kỹ thuật xử lý bế tắc

        Thực hành

+ Tổng kết và trao chứng chỉ tốt nghiệp

+ Quà  của PMT thân tặng học viên cuối khóa

03

 

Tổng cộng:

26 buổi

(104 Tiết)

 1. TS. Diệp Gia Hoàng 
 • Giảng viên Trường ĐH UBIS (Thụy Sĩ),
 • Phó TGĐ Saigon Center Holding
 • Nguyên TGĐ TAPIOCA Group
 • Nguyên TGĐ Rong Viet Group

2. Đoàn Đình Hoàng

 • Giám đốc điều hành Công ty Passio Coffee
 • Giám đốc điều hành Công ty Koolbeer
 • Giảng viên thỉnh giảng Trường Kinh tế Fulbright

3. MBA. Đào Hoài Bắc

 • Giám đốc nhân sự Công ty BITIS
 • Giám đốc nhân sự Công ty dệt may Thành Công
 • Phó TGĐ Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành
 • Phó TGĐ Công ty CP thương mại thủy sản ACIFISH.

4. Chuyên gia Kinh tế Trần Tô Tử

 • Phó TGĐ Công ty bánh kẹo Kinh Đô
 • Phó TGĐ kiêm Trưởng Ban kiểm soát công ty CP thép POMINA

5. MBA. Nguyễn Duy Kha

 • Giám đốc kinh doanh IC Pharma
 • Giám đốc chi nhánh American Standard
 • Giám đốc kinh doanh quốc gia Fonterra Brands Vietnam

6.  Nguyễn Chí Vinh

 • Đại diện đầu tư Công ty Quadrus Investment (Canada)
 • CEO công ty SABIC in Vietnam (Singapore)
 • Deputy Director Holcim in Vietnam (Switzerland- Cement)
 • Marketing managers at Caltex Oil, Mead-Johnson.

7.  Chuyên gia, Diễn giả Nguyễn Tuấn Anh  

 • Giám đốc kinh doanh khu vực phía Bắc kênh truyền hình Let’sViet
 • Giám đốc thương mại Tập đoàn Quốc tế truyền thông (IMC-Today)
 • Phó TGĐ Công ty truyền thông VietBiz

8.  MBA. Phan Minh Cường

  Chuyên gia Tư vấn và đào tạo doanh nghiệp

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
Tại TP Đà Nẵng ngày 27/03/2021, tại TP Quy Nhơn ngày 20/03/2021 Thứ 7 và Chủ nhật 13.000.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú:
Thời lượng: 26 buổi
Giờ học: Sáng từ 08h00 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h00
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG