KHÓA ĐÀO TẠO "QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP" tại Tp. Quy Nhơn ngày 16/04/2021 và tại TP. Đà Nẵng ngày 24/04/2021

Đây là chương trình đào tạo đặc biệt do TT đào tạo Doanh nhân PMT nghiên cứu, thiết kế và biên soạn dựa vào bối cảnh thực tiễn tại các đơn vị đặc thù của Doanh nghiệp.

Quản lý tốt chi phí có vai trò thiết yếu trong việc tạo ra lợi nhuận của Doanh nghiệp, đã có rất nhiều sai lầm trong việc quản lý chi phí không chính xác. Chi phí là một chỉ tiêu chất lượng quan trọng, phản ánh tập trung kết quả hoạt động của Doanh nghiệp, là thước đo đánh giá tính khả thi của các chiến lược trong kinh doanh, đồng thời cũng phản ánh trình độ quản lý của công ty là cao hay thấp. Để làm được điều này, các nhà quản trị doanh nghiệp cần quản trị tốt chi phí từ việc tổng hợp, phân tích, đánh giá đến việc sử dụng các nguồn vốn, và đặc biệt là kiểm soát dòng chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Hiểu được tầm quan trọng của công tác Quản trị và kiểm soát chi phí, TT đào tạo Doanh nhân PMT thông qua những nghiên cứu triển khai chương trình "Quản trị và kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp" với những chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giàu tính ứng dụng của Giảng viên giảng dạy hàng đầu tại Việt Nam.

 • Giám đốc điều hành/ Ban giám đốc
 • Giám đốc/ Trưởng các bộ phận
 • Nhân sự bộ phận kế toán, tài chính

Khóa học nhằm trang bị:

 • Hiểu biết về doanh thu, chi phí của doanh nghiệp, phân loại chi phí cũng như mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí
 • Hiểu biết về tầm quan trọng và vai trò của doanh số bán hàng, doanh thu đối với quản trị chi phí
 • Cách thức quản lý các loại chi phí phát sinh trong doanh nghiệp, bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí lưu kho, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung khác
  • Hiểu về bản chất của quản lý quá trình sản xuất trong con mắt của nhà quản trị chi phí
  • Đánh giá về những yếu tố khác ảnh hưởng tới quản trị chi phí như giá bán, kế hoạch lợi nhuận...
  • Cách tiếp thu và nắm bắt vấn đề nhanh và triệt để thông qua việc giới thiệu khóa học qua những tình huống phát sinh tại doanh nghiệp thực tế

STT

CHUYÊN ĐỀ

THỜI LƯỢNG (GIỜ)

MODULE 1: Tổng quan về Quản trị và kiểm soát chi phí

03

1

Những nội dung cơ bản về doanh thu

 

2

Những nội dung cơ bản về chi phí: Chi phí và phân loại chi phí

 

3

Tính tất yếu của việc kiểm soát chi phí

 

4

Vai trò của kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

 

5

Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi phí

 

MODULE 2: Phân loại và kiểm soát các loại chi phí cụ thể

03

1

Quản lý và kiểm soát chi phí nguyên vật liệu

 

2

Quản lý và kiểm soát chi phí nhân công

 

3

Quản lý chi phí sản xuất chung

 

4

Quản lý chi phí quản lý

 

MODULE 3 Hướng dẫn xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

04

1

Quản lý và kiểm soát chi phí vật tư trực tiếp

 

2

Quản lý và kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp

 

3

Quản lý và kiểm soát chi phí phục vụ sản xuất

 

4

Quản lý và kiểm soát chi phí ngoài sản xuất

 

5

Quản lý và kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp

 

6

Quản lý và kiểm soát chi phí sản xuất khác

 

MODULE 4: Phân tích kết quả hoạt động thông qua các báo cáo

01

1

Báo cáo tài chính

 

2

Báo cáo kế hoạch sản xuất

 

GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIÊP

01

TỔNG CỘNG

12

Tiến sĩ. Diệp Gia Hoàng

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

1.  Head office hệ thống Công ty XNK nông sản TAPIOCA

+ Trưởng phòng tài chính (2006-2007): Quản lý và xây dựng chiến lược tài chính, xây dựng bộ máy kế toán, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.

 + Phó Tổng giám đốc (2007 – 2010): phụ trách Phòng kinh doanh, tài chính và nhân sự.

 + Tổng Giám đốc (2010 – 2016): phụ trách chung và hoạt động tài chính- đầu tư của công ty.

2. Head office hệ thống RongViet Group

 + Giám đốc điều hành (03/2017 – 11/2017): Điều hành và phụ trách các hoạt động tài chính

+ đầu tư Hệ thống các Công ty Rồng việt - Vũng tàu:

-. Công ty TNHH Dịch vụ tài chính kế toán thuế Rồng Việt

-. Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Gỗ Rồng Việt

-. Công Ty Cổ Phần Rồng Việt Tech

-. Công ty Cổ phần đào tạo Rồng Việt

-. Công ty Cổ Phần Sữa Bà Rịa-Vũng Tàu

3. Phó TGĐ Saigon Center Holding.

4. Giảng dạy tại trường ĐH UBIS (Thụy Sĩ), ĐH Saint Peterburg State (Nga) và nhiều trường Doanh nhân.

CÁC CHUYÊN ĐỀ THAM GIA GIẢNG DẠY:

Giảng dạy các chuyên đề cho Các khóa MBA từ 10 đến đến nay (khóa 28)  của Thụy sỹ và Nga các chuyên đề về tài chính và đầu tư gần 20 khóa CEO và CFO

 Tài chính dành cho lãnh đạo

 Tài chính chuyên sâu dành cho quản lý.

 Quản trị tài chính và đầu tư

 Quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư.

 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư.

 Đọc, hiểu và phân tích cơ bản báo cáo tài chính

 Phân tích chuyên sâu báo cáo tài chính.  Phân tích tài chính cho dự án đầu tư

 Kế toán quản trị

 Kế toán dành cho nhà quản lý

 Thuế dành cho nhà quản lý.

 Giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp

Giảng dạy các chuyên đề về tài chính và đầu tư cho 1 số khóa CEO, CFO như:

 Tài chính dành cho lãnh đạo

 Thuế dành cho lãnh đạo

 Quản trị và phân phối lợi nhuận

 Giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp

 

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
08h00 ngày 16/04/2021 tại Tp. Quy Nhơn và ngày 24/04/2021 tại TP. Đà Nẵng Thứ 7 và chủ nhật 2.500.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú:
Thời lượng: 2 ngày
Giờ học: Sáng từ 08h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG