Khóa đào tạo "KỶ NĂNG GIAO TIẾP VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG " tại Công ty Điện Lực ĐĂK LĂK

Nhằm giúp nhân viên công ty hiểu rõ về tầm quan trọng của của dịch vụ chăm sóc khách hàng, nắm bắt được thông tin về khách hàng và giao tiếp với khách hàng tốt. Vào ngày 02-03/10/2017 Công ty Điện lực Đăk Lăk phối hợp cùng Trung tâm đào tạo Doanh nhân PMT Đà Nẵng tổ chức khóa đào tạo "KỶ NĂNG GIAO TIẾP VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG" cho CBCNV Công ty. Cùng với sự giảng dạy tâm huyết và chuyên sâu của Giảng viên và sự nhiệt tình ham học hỏi của các CBCNV Công ty Điện lực Đăk Lăk, khóa học đã diễn ra tốt đẹp và kết thúc thành công.

Giảng viên truyền đạt nội dung chuyên đề đến CBCNV công ty. 

 

 Giảng viên cùng các CBCNV trao đổi về nội dung chuyên đề.