Khoá đào tạo GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH-CEO K6 tại Đà Nẵng và CEO K8 tại Quy Nhơn

Trước vận hội thời cơ và thách thức của doanh nghiệp Việt Nam trong việc hội nhập và phát triển, trước sức ép về hiệu quả, hiệu suất, chất lượng trong tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu, …  đặc biệt CEO thời 4.0  thì không thể không đề cập đến vị trí vô cùng quan trọng “Giám đốc điều hành – Chief Executive Officer – CEO”.

CEO là trung tâm của tổ chức của hoạt động và là nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp.

      Hòa vào sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực cấp cao cho doanh nghiệp  Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT xin giới thiệu khóa đào tạo:  GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – Chief Executive Officer (CEO K6 & K8)

- Nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của một CEO chuyên nghiệp đối với Doanh nghiệp.

- Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CEO cần phải có, đồng thời hướng tới sự hoàn hảo trong phương pháp quản lý và điều hành Doanh nghiệp.

- Hiểu và nắm bắt được phương pháp “Tư duy hệ thống và tư duy sáng tạo” để ứng dụng trong hoạt động quản lý từ khâu thiết lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và cải tiến quy tình hoạt động kinh doanh.

- Giúp các CEO hoạch định chiến lược kinh doanh và tăng cường tầm nhìn tạo thêm động lực, kỹ năng giải quyết các vấn đề trong bối cảnh nền kinh tế đang hội nhâp.

- Nắm được những kiến thức nền tảng trong nhiều lĩnh vực và trên nhiều khía cạnh quản lý và điều hành khác nhau mà một CEO cần phải có.

CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG

THỜI LƯỢNG (Buổi)

 

I. CHÂN DUNG CEO

Khai giảng

- Phân biệt các vị thế của CEO

- Các chức năng và nhiệm vụ của CEO

- PRO CEO là ai – đóng vai trò gì?

- PRO CEO làm việc như thế nào?

- PRO CEO cần có các giá trị cốt lõi –Phẩm chất đặc trưng gì?

- Mười nguyên tắc vàng của CEO

 

0,5

 

 

 

II. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TY

*Tổng quan về quản lý và hệ thống quản lý

- Công việc của nhà quản lý

+ Bốn trụ cột của một doanh nghiệp

+ Hai phương pháp quản lý: MBO và MBP

+ Tư duy Hệ thống – Một yêu cầu cần có ở nhà quản lý để quản lý hệ thống

- Mô hình hệ thống quản lý doanh nghiệp

+ Cấu trúc các hệ thống con trong Hệ thống quản lý doanh nghiệp

+ Quản lý “Hệ thống quản lý doanh nghiệp”

+ Một Hệ thống quản lý doanh nghiệp hoạt động như thế nào là tốt?

- Mô hình xây dựng Hệ thống quản tri công ty

Thiết kế hệ thống quản lý

- Sử dụng sơ đồ chức năng

- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống

- Đặc tả các sản phẩm đầu ra của hệ thống

- Thiết lập cấu trúc bộ máy tổ chức

- Xây dựng cơ chế vận hành hệ thống

- Xác định các yếu tố đầu vào cần thiết

- Quy trình thiết kế Hệ thống quản lý

*Vận hành hệ thống quản lý

- Điều hành hệ thống quản lý

- Phối kết hợp trong hệ thống quản lý doanh nghiệp

- Kiểm soát hệ thống quản lý doanh nghiệp

- Bảo trì và nâng cấp hệ thống quản lý doanh nghiệp

Xác định yêu cầu tái cấu trúc Hệ thống

 

 

 

2,5

III. NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

Phát triển tư tưởng nhà quản lý

- Sự chuyển tiếp từ vai trò quản lý sang vai trò lãnh đạo

- Xây dựng niềm tin và sự tín nhiệm;  Trí tuệ cảm xúc

-  Định vị bản thâm để thành công

Quản trị bản thân

- Trở thành một người có tầm ảnh hưởng

- Giao tiếp một cách hiệu quả; 

- Năng suất cá nhân

- Tự phát triển bản thân

*Quản trị các cá nhân

- Ủy  thác với sự tin tưởng

- Đưa ra lời phản hồi hiệu quả

- Phát triển nhân tài

*Quản trị đội ngũ

- Dẫn dắt đội ngũ

- Thúc đẩy sự sáng tạo

-  Tuyển chọn và giữ chân những nhân viên xuất sắc

*Quản trị công việc kinh doanh

- Chiến lược kinh doanh

- Làm chủ những công cụ tài chính

- Phát triển một giải pháp đề xuất kinh doanh

 

03

 

 

IV. QUẢN TRỊ   CHIẾN LƯỢC

 

*Ý nghĩa và tầm quan trọng của hoài bảo (Vision), Sứ mệnh (Mission)

*Chiến lược Công ty/Chiến lược Bộ phận/Chiến lược chức năng

Hoạch định chiến lược Bộ phận/Chiến lược chức năng

- Xác định mục tiêu bộ phận và thước đo hiệu quả bộ phận

- Kế hoạch Bộ phận:

· Hạng mục công việc và ưu tiên triển khai

· Thời gian hoàn thành và phân bổ nguồn lực

Triển khai chiến lược Bộ phận

- Truyền thông và thực thi chiến lược Bộ phận

- Kiểm soát thực thi chiến lược hiệu quả

- Giải quyết vấn đề phát sinh trong thực thi

*Báo cáo kết quả thực hiện

 

 

04

 

 

 

V. QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

 

Quản lý nguồn nhân lực và Tổ chức.

- Các định nghĩa căn bản

- Các khái niệm chính

*Hoạch định nguồn nhân lực

- Hoach định nguồn nhân lực là gì?

- Quy trình hoạch định nguồn nhân lực

*Kỹ năng tuyển dụng nhân sự

- Phân tích và mô tả công việc

- Tìm nguồn ứng viên

- Kỹ năng phỏng vấn

- Tham khảo và ra quyết định tuyển dụng

*Lương thường và phúc lợi

- Các khái niệm căn bản các mục tiêu và thành phần của hệ thống lương thưởng

- Hệ thống phúc lợi

*Đánh giá kết quả làm việc

- Tại sao phải cần có kết quả đánh giá kết quả làm việc?

- Quy trình đánh giá kết quả làm việc

*Đào tạo và Phát triển

- Đào tạo là gì?

- Kiến thức, Kỹ năng và Năng lực

- Các góc nhìn của Đào tạo và Phát triển

Quy trình Đào tạo và Phát triển

 

 

04

 

 

 

 

VI. QUẢN TRỊ MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP

  

*Tổng quan về Quản trị Marketing

- Sự ra đời của hoạt động marketing

- Khái niệm và vai trò của  marketing

- Phân đoạn thị trường

- Thị trường mục tiêu

- Định vị sản phẩm

- Hành vi người tiêu dùng cá nhân

- Hành vi của các tổ chức

- Tổng quan về Quản trị marketing

*Hoạch định chương trình quản trị marketing

-  Quản trị sản phẩm và thương hiệu

   + Các vấn đề cơ bản trong quản trị sản phẩm

   + Quản trị thương hiệu

- Quản trị giá

  + Tổng quan về giá cả

  + Xác định giá bán sản phẩm

  + Phân biệt giá

- Quản trị kênh phân phối.

   + Khái niệm

   + Phân loại trung gian thương mại

   + Các chức năng của kênh phân phối

   + Cấu trúc, hoạt động và hình thức tổ chức kênh phân phối

   + Quy trình xây dựng kênh phân phối

   + Quyết định phân phối hàng hóa vật chất

   + Marketing của các tổ chức bán buôn và bán lẻ

- Quản trị truyền thông marketing tích hợp

  + Bản chất của truyền thông marketing tích hợp

  + Các công cụ truyền thông

  + Các căn cứ để lựa chọn hỗn hợp xúc tiến

  + Quy trình lập kế hoạch hỗn hợp xúc tiến

- Digital marketing

  + Khái niệm và mục tiêu

  + Các thành phần chính của Digital marketing

- Các chiến lược marketing

- Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm

- Chiến lược định vị

- Chiến lược phát triển sản phẩm mới

- Chiến lược theo chu kỳ sống của sản phẩm

- Chiến lược theo vị thế của doanh nghiệp

- Chiến lược theo chuỗi giá trí

- Các quan điểm Marketing

 

 

 

03

 

 

VII. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

 

Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp

- Tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp?

-  Phân tích sự khác biệt giữa tài chính và kế toán (Một sự hiểu sai phổ biến hiện nay)

-  Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tài chính chuyên nghiệp, hiệu quả

-  Xây dựng bộ công cụ quản lý tài chính hiệu quả

-  Chia sẻ và thảo luận các Case thực tế

Lập và sử dụng ngân sách

- Tổng quan về lập ngân sách cho doanh nghiệp

- Thực hiện quy trình lập ngân sách tổng hợp trong doanh nghiệp

-  Sử dụng ngân sách để kiểm soát và quản lý hoạt động kinh doanh

- Chia sẻ và thảo luận Case thực tế

Đọc hiểu và Phân tích Tài chính doanh nghiệp

- Đọc hiểu các báo cáo tài chính (KQKD, CĐKT, LCTT, …)

- Phân tích các báo cáo tài chính theo chiều dọc

- Phân tích các báo cáo tài chính theo chiều ngang

- Phân tích báo cáo tài chính theo xu hướng

- Phân tích báo cáo tài chính thông qua các chỉ số và ý nghĩa của chúng đối với tình hình hoạt động của doanh nghiệp

- Nhận diện được các thủ thuật làm đẹp BCTC và các thủ thuật make up số liệu BCTC

- Sử dụng kết quả phân tích tài chính vào quá trình ra quyết định

- Chia sẻ và thảo luận Case thực tế

*Quản trị và kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

- Tổng quan về quản trị chi phí

- Phân biệt giữa kiểm soát chi phí và cắt giảm chi phí (Một sự hiểu sai đang phổ biến hiện nay)

- Chi phí trong hệ thống tài chính doanh nghiệp

- Công cụ quản trị và kiểm soát chi phí của doanh nghiệp

- Phương pháp quản trị và kiểm soát chi phí của doanh nghiệp

- Chia sẻ và thảo luận Case thực tế

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN – THƯƠNG LƯỢNG TRONG KINH DOANH

*Khái quát đàm phán – Thương lượng trong kinh doanh

- Tầm quan trọng của đàm phán; bản chất của quá trình đàm phán

- Các nguyên tắc cơ bản của đàm phán

- Những sai lầm thường mắc phải của nhà đàm phán

*Tiến trình đàm phán thương lượng

- Giai đoạn chuẩn bị;  Giai đoạn tiếp xúc

- Giai đoạn đàm phán;  Giai đoạn kết thúc

- Giai đoạn thưc  thi hợp đồng và rút kinh nghiệm

*Các kiểu chiến lược trong đàm phán thương lượng

- Các kiểu đàm phán

- Đàm phán kiểu mềm;  Đàm phán kiểu cứng

- Đàm phán kiểu nguyên tắc

- Kỹ thuật đột phá thế gang; 

- Kỹ năng thuyết phục – Thực hành

*Các kỹ năng  bổ trợ

- Kỹ năng lắng nghe;  Kỹ năng đặt và trả lời câu hỏi

- Kỹ năng quản lý cảm xúc;  Kỹ năng thuyết phục

- Kỹ thuật nhận và đưa ra nhượng bộ;  Kỹ thuật xử lý bế tắc

Thực hành

- Tổng kết và trao chứng chỉ tốt nghiệp

Quà  của PMT thân tặng học viên cuối khóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

Tổng cộng:

24 buổi

(96 Tiết)

TS. Diệp Gia Hoàng

 • Nguyên TGĐ Tapiaca Group
 • Nguyên TGĐ Rong Viet Group
 • Tổng giám đốc Alpha Capital
 • Giảng viên Trường ĐH UBIS (Thụy Sỹ), Saint Peterburg Nga

TS.   Đoàn Đình Hoàng

 • Giám đốc điều hành Công ty Passio Coffee
 • Giám đốc điều hành Công ty Koolbeer
 • Giảng viên thỉnh giảng Trường Kinh tế Fulbright

  MBA. Đào Hoài Bắc

 • Nguyên Giám đốc nhân sự Công ty BITIS
 • Nguyên Giám đốc nhân sự Công ty dệt may Thành Công
 • Nguyên Phó TGĐ Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành
 • Phó TGĐ Công ty CP thương mại thủy sản ACIFISH.

   Chuyên gia Kinh tế Trần Tô Tử

 • Nguyên Phó TGĐ Công ty bánh kẹo Kinh Đô
 • Phó TGĐ kiêm Trưởng Ban kiểm soát công ty CP thép POMINA.

    MBA. Nguyễn Duy Kha

 • Nguyên Giám đốc kinh doanh IC Pharma
 • Nguyên Giám đốc chi nhánh American Standard
 • Giám đốc kinh doanh quốc gia Fonterra Brands Vietnam

TS. Nguyễn Chí Vinh

 • Đại diện đầu tư Công ty Quadrus Investment (Canada)
 • CEO công ty SABIC in Vietnam (Singapore)
 • Nguyên Deputy Director Holcim in Vietnam (Switzerland- Cement)
 • Nguyên Marketing managers at Caltex Oil, Mead-Johnson.

Chuyên gia, Diễn giả Nguyễn Tuấn Anh  

 • Giám đốc kinh doanh khu vực phía Bắc kênh truyền hình Let’sViet
 • Giám đốc thương mại Tập đoàn Quốc tế truyền thông (IMC-Today)
 • Nguyên Phó TGĐ Công ty truyền thông VietBiz

    MBA. Phạm Văn Chính

 • Nguyên Giám đốc Nhân sự Phillip,
 • Nguyên Giám đốc Nhân sự SamSung Việt Nam
 • Nguyên Giám đốc Nhân sự Công ty CP giấy Sài Gòn
 • Giám đốc nhân sự - truyền thông Tập đoàn United Pharma

    TS. Bùi Quang Vinh

Giám đốc điều hành – Công ty phân phối của tập đoàn Bhatia Brothers

Viện phó Viện Marketing Việt nam (VMI)

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
Lúc 13h00 ngày 30/09/2023 tại Hội trường Khách sạn Bamboo Green – 177 Trần Phú, TP. Đà Nẵng. và Lúc 13h00 ngày 23/09/2023 tại Hội trường khách sạn Hoàng Yến, 5 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn. Thứ bảy và Chủ Nhật 13.000.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú:
Thời lượng: 24 buổi
Giờ học: Sáng từ 08h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG